Giới thiệu sơ lược về công ty lữ hành Sài Gòn Tourist

Saigontourist là đơn vị đầu tiên hoạt động trong ngành du lịch Việt Nam tham gia vào việc quản lý môi trường quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 14001 nhằm phát triển loại hình du lịch Xanh, du lịch bền vững.

Năm 1998, với sự hỗ trợ, tư vấn của các tổ chức trong nước cũng như quốc tế thông qua dự án Asia-Invest “Kế hoạch thực hiện quản lý môi trường trong các khách sạn và khu du lịch Việt Nam” của Cộng đồng chung Châu Âu (EU) theo tiêu chuẩn ISO 14001, 15 khách sạn/khu du lịch trực thuộc Saigontourist gồm: khách sạn Rex, khách sạn Majestic, khách sạn Continental, khách sạn Grand, khách sạn Palace, khách sạn Kim Đô, khách sạn Oscar, khách sạn Bông Sen 1, khách sạn Quê Hương – Liberty 4, khách sạn Metropole, khách sạn Thiên Hồng, khách sạn Đồng Khánh, khách sạn Đệ Nhất, làng du lịch Bình Quới 1, khu du lịch Cần Giờ đã tham gia vào dự án này. Đến cuối năm 2004, các đơn vị đã đạt chứng nhận ISO 14001 do tổ chức AFAQ AFNOR INTERNATIONAL (Pháp) cấp.

Vì sao Afnor lại tư vấn cho Sài Gòn Tourist về chứng chỉ quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

Với đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực môi trường, Afnor đã tư vấn cho Sài Gòn Tourist về chứng chỉ quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001. Afnor hiểu rõ, ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới. Vì thế, chứng chỉ trên sẽ giúp cải thiện tổ chức của Saigon Tourist gắn với đảm bảo hiệu suất môi trường thông qua sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng, sự tín nhiệm của các bên liên quan.

Với việc đưa ra các yêu cầu đối với quản lý môi trường, ISO 14001 đã là một trong những tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới và là một công cụ kinh doanh quan trọng đối với nhiều tổ chức, trong đó có Sài Gòn Tourist.

Sau khi khảo sát kỹ lưỡng, Afnor đã áp dụng một cách bài bản quy trình bao gồm:

Lợi ích mà ISO 14001:2015 đưa lại cho công ty Sài Gòn Tourist

Kể từ khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, công ty Sài Gòn Tourist đã đạt được những thuận lợi sau:

  • Giúp Sài Gòn Tourist xác định và quản lý các vấn đề môi trường một cách toàn diện, liên tục cải tiến kết quả hoạt động môi trường qua đó nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty, hài hòa lợi ích của các bên liên quan trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh.
  • Đáp ứng yêu cầu từ phía khách hàng gồm: yêu cầu trực tiếp từ phía khách hàng, nhà cung cấp, đặc biệt là các khách hàng là các tập đoàn đa quốc gia, khách hàng nước ngoài và chuẩn bị trước cho các quan hệ hợp tác kinh doanh sẽ phát sinh trong tương lai. Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và cộng đồng.
  • Đáp ứng và kiểm soát tốt hơn yêu cầu về môi trường từ phía cơ quan Nhà nước: Thực hiện quản lý và kiểm soát rủi ro môi trường; Xây dựng hệ thống thu thập, xử lý thông tin, xây dựng sẵn báo cáo cung cấp cho cơ quan chức năng khi kiểm tra:

Tiết kiệm chi phí liên quan đến môi trường: chi phí rác thải, tái chế, tiêu thụ, chi phí bảo hiểm. Phòng tránh các rủi ro môi trường có thể xảy ra. Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, tiết kiệm chi phí hạch toán môi trường. giảm tiêu thụ năng lượng.